Menu
ZŠ a MŠ Deštná
ZŠ a MŠ Deštná

Činnost školské rady

Úvodní schůze školské rady ZŠ a MŠ Deštná

5. 10. 2021

Přítomni:

  • Za pedagogy: Mgr. František Poslušný, Mgr. Veronika Buštová.
  • Zástupci rodičů: Lucie Maršáková, PhDr. Tomáš Horyna.
  • Za zřizovatele: Jan Poslušný, Bc. Tomáš Plachý.

Mgr. Petr Šulc, ředitel školy

  1. Ředitel školy seznámil členy ŠR s průběhem voleb a s činností školy v předešlém období.
  2. Školská rada schválila změnu školního řádu, která zakazuje používání mobilních telefonů žáky nejen při vyučování, ale i o přestávkách.
  3. Volba předsedy školské rady – zvolen byl v tajné volbě čtyřmi hlasy PhDr. Tomáš Horyna, dva hlasy obdržela Mgr. Veronika Buštová.

Zapsal Petr Šulc

 

Projekty