Menu
ZŠ a MŠ Deštná
ZŠ a MŠ Deštná

Úvodní slovo ředitele školy

Vážení návštěvníci,

Jsme velmi rádi, že Vás můžeme přivítat na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Deštná. Věříme, že náš web postupně dosáhne takové úrovně, která bude odpovídat Vašim požadavkům, očekáváním a přáním, a že tyto stránky budou přispívat k jednomu z našich hlavních cílů, jímž je otevřená komunikace mezi pedagogy, jejich žáky i širokou veřejností.

Škola funguje od r. 1927 v budově na náměstí ve středu Deštné v okrese Jindřichův Hradec, poblíž hranice okresů Tábor a Pelhřimov. Jsme úplná škola s I. a II. stupněm, mateřskou školou, jídelnou a družinou. Menší počet žáků nám umožňuje vytvářet přátelskou a rodinnou atmosféru pro 111 dětí ve škole základní a 50 dětí ve škole mateřské. V rámci zájmového vzdělání si mohou naši žáci vybrat ze široké škály kroužků, ať už se jedná o kroužky sportovní, hudební, taneční, výtvarné, jazykové, rukodělné či počítačové.

Propojujeme tradiční výuku s projektovým vyučováním a vhodně využíváme moderní metody vyučování. Snažíme se společně poskytnout žákům příjemné a podnětné prostředí, které jim umožní získat nejenom potřebné základní vědomosti, ale také v nich probudí touhu po vzdělání a přispěje k jejich osobnímu a profesnímu rozvoji. Důležitými partnery v naplňování našich cílů je zřizovatel školy Město Deštná, jste jimi však zejména Vy, žáci a rodiče. Protože právě všichni společně pak vytváříme příběh této školy.

Za Základní školu a Mateřskou školu Deštná, její pedagogický sbor a zaměstnance ředitel školy.

Projekty