Menu
ZŠ a MŠ Deštná
ZŠ a MŠ Deštná

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Deštná, okres Jindřichův Hradec, nám. Míru 44, 378 25, Deštná. Zřizovatelem školy je město Deštná. Základní škola a Mateřská škola se zřizuje jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. ZŠ a MŠ Deštná  byla zařazena do sítě škol dne 1. 1. 2003 rozhodnutím MŠMT, pod č.j. 18 045/03 - 21. S účinností od 1. listopadu 2005 byl rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 29 122/2005-21 změněn název školy z původního názvu Základní škola Deštná na Základní škola a Mateřská škola Deštná.

Vedení školy:

Od 01.08.2016 působí ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Deštná pan Mgr. Petr Šulc. Na ostatních vedoucích pozicích dále působí - zástupce ředitele školy: pan Mgr. František Poslušný; vedoucí učitelka MŠ: paní Jana Malechová; vedoucí školní jídelny: paní Andrea Hořejší.

Zřizovatel: Město Deštná

Adresa: náměstí Míru 65, Deštná 378 25

Název ZŠ a MŠ: Základní škola a Mateřská škola Deštná

Sídlo školy: náměstí Míru 44, Deštná 378 25

Webové stránky:

Emailová adresa: zs.destna@centrum.cz

Právní forma: Příspěvková organizace s právní subjektivitou

IČ: 70986533

Identifikátor právnické osoby: 650040953

Součásti školy:

  • Základní škola  – kapacita 230 žáků
  • Školní družina  – kapacita 60 žáků
  • Školní jídelna   – kapacita 400 stravovaných
  • Mateřská škola – kapacita 60 dětí

Hlavní činnost: Škola zabezpečuje povinnou školní docházku, školní družinu, školní jídelnu a mateřskou školu

Doplňková činnost:

  • pronájem ubytovacích prostor
  • hostinská činnost

Předmět podnikání: Hostinská činnost

Projekty