Základní škola

Mgr. Petr Šulc (psulc@zs-destna.cz) - ředitel školy
Mgr. František Poslušný (fposlusny@zs-destna.cz) - zástupce ředitele
 
 
Mgr. Tereza Soukupová (tsoukupova@zs-destna.cz) - I. třída
Mgr. Ludmila Říhová (lrihova@zs-destna.cz) - II. třída
Mgr. Veronika Buštová (vbustova@zs-destna.cz) - III. třída
Mgr. Barobora Bednářová (bbednarova@zs-destna.cz) - IV. třída
Mgr. Pavla Havelková (phavelkova@zs-destna.cz) - V. třída
 
Mgr. Jana Havlíčková (jhavlickova@zs-destna.cz) - VI. třída
Mgr. Eva Malíková (emalikova@zs-destna.cz) - VII. třída
Mgr. Hana Tomšů (htomsu@zs-destna.cz) - VIII. třída
Ing. Ivana Strašíková (istrasikova@zs-destna.cz) - IX. třída
Mgr. Jiří Kačo (jkaco@zs-destna.cz)
 
Markéta Pospíšilová - 606 413 792 (mpospisilova@zs-destna.cz) - asistentka pedagoga, školní družina
Jana Chytrová - 602 145 977 (jchytrova@zs-destna.cz) - školní družina
 
 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz