DVPP

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je jednou ze základních podmínek úspěšného rozvoje školy. Na naší škole usilujeme o profesní rozvoj našich zaměstnanců tak, abychom zajistili výchovu a vzdělávání dětí a žáků odpovídající současným trendům a metodám ve školství. Zároveň se snažíme o vzájemné sdílení zkušeností a informací, a to jak v rámci naší školy, tak i směrem k dalším školám.
 
Plán DVPP pro školní rok 2016 - 2017 naleznete Plán DVPP 2016 - 2017
 
Realizované vzdělávací akce ve školním roce 2015/2016
 
 
Realizované vzdělávací akce ve školním roce 2014/2015
 
 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz