Informace o činnosti školské rady

Informace o činnosti školské rady konané dne 14.10.2015

- Školská rada (ŠR) jednohlasně schválila Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za školní rok 2014/2015. 

- ŠR projednala a vyjádřila se k aktualizaci a plnění Školního vzdělávacího programu. 

- ŠR byla seznámena s Minimálním preventivním programem školy. 

- ŠR byla informována o počtu dětí ve škole, plánovaných akcích na školní rok 2015/2015, práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Informace o činnosti školské rady konané dne 04.06.2015 

- ŠR schválila Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ a MŠ Deštná (součást školního řádu). 

- ŠR projednala rozpočet školy na rok 2015. 

- ŠR byla seznámena se změnami počtu žáků ve škole a s odhadem počtu žáků na následující školní rok 2015/2016. 

- ŠR byla informována o plánovaných stavebních a investičních akcích na r. 2015.

 

Informace o činnosti školské rady konané dne 27.11.2014

- ŠR na svém úvodním zasedání projednala a schválila jednací řád školské rady pro období 2014 – 2017. Jednací řád ŠR byl převzat z minulého volebního období beze změny. 

- ŠR si zvolila jednohlasně za svou předsedkyni paní Mgr. Hanu Böhmovou. 

- ŠR byla seznámena s novým ředitelem školy panem Mgr. Janem Javorským a projednala s ním koncepci rozvoje ZŠ a MŠ Deštná do roku 2019.

 

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz