Informace o činnosti školské rady

Úvodní schůze školské rady ZŠ a MŠ Deštná

5. 10. 2021

Přítomni:

Za pedagogy: Mgr. František Poslušný, Mgr. Veronika Buštová.

Zástupci rodičů: Lucie Maršáková, PhDr. Tomáš Horyna.

Za zřizovatele: Jan Poslušný, Bc. Tomáš Plachý.

Mgr. Petr Šulc, ředitel školy

1.       Ředitel školy seznámil členy ŠR s průběhem voleb a s činností školy v předešlém období.

2.       Školská rada schválila změnu školního řádu, která zakazuje používání mobilních telefonů žáky nejen při vyučování, ale i o přestávkách.

3.       Volba předsedy školské rady – zvolen byl v tajné volbě čtyřmi hlasy PhDr. Tomáš Horyna, dva hlasy obdržela Mgr. Veronika Buštová.

 

Zapsal Petr Šulc

 

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz