Organizace šk. roku 2020/2021

Harmonogram školního roku 2020/2021

Školní rok začne v úterý 1. 9. 2020 a skončí ve středu 30. června

Podzimní prázdniny 29. 9. - 30. 9

Čtvrtletní pedagogická rada, rodičovské schůzky 11. 11.

Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

Pololetní klasifikační pedagogická rada 26. 1.

Pololetní prázdniny 29. 1.

Jarní prázdniny 1. 3. - 7. 3.

Zápis do 1. třídy ZŠ - proběhnou v dubnu bez přítomnosti rodičů

Velikonoční prázdniny začínají 1. 4.

Čtvrtletní pedagogická rada, rodičovské schůzky 21. 4.

Mimořádná rodičovská schůzka pro žáky ohrožené školním neúspěchem 19. 5.

Závěrečná klasifikační pedagogická rada 24. 6.

Závěrečná pedagogická rada 30. 6.

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz