Organizace šk. roku 2019/2020

 

29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny

17. listopad Oslavy Dne boje studentů za svobodu a demokracii

19. 11. Čtvrtletní pedagogická rada, rodičovské schůzky

23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny

27. 1. Pololetní pedagogická rada

31. 1. Pololetní prázdniny

24. 2. – 1. 3. Jarní prázdniny

9. 4. – 10. 4. Velikonoční prázdniny

12. 4. Velikonoční zábava

21. 4. Čtvrtletní pedagogická rada, rodičovské schůzky

19. 5. Mimořádná rodičovská schůzka pro žáky ohrožené školním neúspěchem

25. 6. Závěrečná pedagogická rada

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
zs.destna@centrum.cz