Organizace šk. roku 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018 ZŠ a MŠ Deštná

 

26. - 27. 10 - Podzimní prázdniny

21. 11. - Čtvtletní pedgogická rada

21. 11. -  Rodičovsé schůzky

23. 12. - 2. 1. - Zimní prázdniny

29. 1.  - Klasifikační porada 1. pololetí

31. 1. - Pololetní vysvědčení

2. 2.  - Pololetní prázdniny

12. 2. - 18. 2. - Jarní prázdniny

29. 3.  - Velikonoční prázdniny

13. 4.  - Zápis ZŠ

24. 4. - Čtvrtletní pedagogická rada

24. 4. - Rodičovské schůzky

25. 6. - Klasifikační porada 2. pololetí

29. 6. - Vysvědčení, závěrečná porada

30. 6. - 31. 8. - Hlavní prázdniny

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
zs.destna@centrum.cz