Organizace šk. roku 2017/2018

Organizace školního roku 2018/2019 ZŠ a MŠ Deštná

 

3. 9. - Začátek školního roku

29. - 30. 10 - Podzimní prázdniny

20. 11. - Čtvtletní pedgogická rada

20. 11. -  Rodičovské schůzky

22. 12. - 2. 1. - Vánoční prázdniny

29. 1.  - Klasifikační porada 1. pololetí

31. 1. - Pololetní vysvědčení

1. 2.  - Pololetní prázdniny

18. 2. - 24. 2. - Jarní prázdniny

5. 4.  - Zápis ZŠ

18. 4.  - Velikonoční prázdniny

23. 4. - Čtvrtletní pedagogická rada

23. 4. - Rodičovské schůzky

květen - zápis MŠ

24. 6. - Klasifikační porada 2. pololetí

28. 6. - Vysvědčení, závěrečná porada

29. 6. - 1. 9. - Hlavní prázdniny

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
zs.destna@centrum.cz