Vzdělávání v ZŠ a MŠ Deštná

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu Vzdělávání v ZŠ a MŠ Deštná CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015400, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celková výše podpory je 634 150 Kč.

Škola bude realizovat doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub pro žáky ZŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků v ZŠ, projektové dny ve škole a mimo školu v ZŠ a MŠ.

 

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz