Výzva č. 57

 

Projekt „Podpora technického vzdělávání žáků ZŠ Deštná“

Základní škola a Mateřská škola Deštná získala dotaci v rámci Výzvy č. 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), kterou vyhlásilo MŠMT ČR za podpory EU. Celková výše dotace převýšila částku 212 tisíc Kč a díky ní škola realizovala projekt s názvem „Podpora technického vzdělávání žáků ZŠ Deštná“.

Projekt byl zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. V rámci projektu naši žáci v hodinách pracovních činností vyráběli žákovské výrobky, na kterých se učili pracovat s různými materiály (dřevo, kov, plast). Svou práci včetně postupu pak zaznamenávali a vyhodnovali ve svých žákovských portfoliích.

Dotace nám umožnila vybavit školní dílnu pracovními stoly, různými druhy ručního i elektrického nářadí, odbornou literaturou a také z ní bylo financováno další vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy se zaměřením na polytechnickou výchovu. Věříme, že tento projekt přispěje ke zkvalitnění rozvoje technických dovedností žáků naší školy.

Realizace samotného projektu začala 1. září 2015 a skončila 31.12.2015, avšak na výstupy projektu chceme navázat i v budoucnu. Kromě podpory pracovních činností v rámci běžné výuky plánujeme na škole zavést i technické zájmové kroužky se zaměřením na práci s různými materiály.

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz