Výzva č. 56

 

Výzva č. 56 – projekt Podpora vzdělávání žáků ZŠ Deštná

 

Základní škola a Mateřská škola Deštná získala dotaci v rámci Výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), kterou vyhlásilo MŠMT ČR za podpory EU. Díky této dotaci škola realizovala týdenní jazykově vzdělávací pobyt v Anglii pro 10 žáků ZŠ Deštná a 1 pedagogický dozor. Kromě jazykově vzdělávacího pobytu v zahraničí získala naše škola také dotaci na šablony tzv. čtenářských dílen, které slouží jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Čtenářské dílny absolvují žáci jednotlivých ročníku I. a II. stupně v letošním školním roce v rámci výuky českého jazyka a literatury. Z této dotace bude pořízeno velké množství nové literatury a umožní nám tak rozšířit, zaktualizovat a celkově zkvalitnit nabídku knih ve školní knihovně ZŠ Deštná.

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz