Pokračujeme v ZŠ a MŠ Deštná

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022592
Projekt financovaný z prostředků EU zahrnuje:
- projektové dny
- čtenářský a badatelský klub
- doučování 
- školní asistentku
- školního kariérového poradce
- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz