Stravování

Stravování ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Deštná

Ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Deštná pracují tři kuchařky a vedoucí školní jídelny. Každý den se zde uvaří průměrně okolo 160 až 180 obědů, z toho 70 obědů pro děti ze ZŠ, 60 obědů pro děti z MŠ a cca 45 obědů pro ostatní strávníky. Dále se zde denně připraví okolo 50 přesnídávek a 40 svačinek pro děti z MŠ.  Našimi hlavními strávníky jsou děti ze základní školy a mateřské školky, musíme tedy dodržovat přísné požadavky, které jsou kladeny na skladbu a vyváženost stravování pro děti. Tímto je zaručena zdravá a kvalitní strava uvařená v naší kuchyni. 

Cena stravy, kterou děti platí, představuje pouze hodnotu potravin potřebných k přípravě jídla. Další náklady na obědy, tzv. režijní náklady (elektřina, plyn, voda a ostatní náklady) jsou dotované městem Deštná, platy kuchařek pak podle přepočtu financuje stát. Díky tomu si stát vyhrazuje právo regulovat složení školních pokrmů. 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., O školním stravování obsahuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných potravin na strávníka, tzv. spotřební koš, který musí jídelny dodržovat. Vedoucí školní jídelny rozdělí potraviny (dle požadavku pro výpočet spotřebního koše – maso, ryby, mléko, luštěniny, ovoce, zelenina, apod.), jednou za měsíc sečte jejich spotřebu a vydělí počtem obědů. Dostane tak spotřebu těchto surovin na 1 oběd, která s určitou tolerancí musí odpovídat zmíněné tabulce spotřebního koše. Přestože je někdy obtížné nalákat děti na více luštěnin nebo ryb, snažíme se a daří se nám spotřební koš co nejvíce dodržovat.

Naše jídelna dále také nabízí občanům, důchodcům, maminkám na mateřské dovolené, rekreantům a ostatním zájemcům stravování pro veřejnost v rámci doplňkové činnosti. Cena jednoho oběda je 57,- Kč.  Pokud se i Vy rozhodnete u nás poobědvat, stačí ráno zavolat do 8.00 hodin. Pak už nezbývá než Vám popřát dobrou chuť.

Za všechny kuchařky vedoucí školní jídelny Lenka Bobáková

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz