Činnost školní družiny

 

Součástí ZŠ a MŠ Deštná jsou dvě oddělení školní družiny, která se nachází v nově upravených prostorách budovy základní školy.

kontakt: 606 413 792, 721 447 439

provoz školní družiny:

ranní družina: 6:30 - 7:15

odpolední družina:                

Po:    11:05 - 16:00

Út:    11:05 - 16:00

St:     11:05 - 15:50

Čt:    11:05 - 16:00

Pá:    11:05 - 15:50

Školní družina doplňuje vzdělávací a výchovné působení školy. Její činnost volně navazuje na školní vyučování a řídí se plánem práce ŠD, který vychází ze ŠVP ZŠ a MŠ Deštná - ŠVP pro školní družinu.

Ve školní družině se snažíme dětem vytvořit klidné, přátelské a tvůrčí prostředí pro smysluplné a aktivní využití volného času (prostřednictvím her a zájmových činností), ale zároveň i prostor pro odpočinek po dopoledním vyučování. Každodenní činnosti, na jejichž výběru se děti mohou spolupodílet, jsou přizpůsobeny věkovému složení dětí, jejich schopnostem, potřebám a zájmům. V ranní družině převažují činnosti odpočinkové a spontánní. V odpolední družině tvoří hlavní náplň činnosti zájmové a rekreační, přičemž činnosti odpočinkové jsou zařazovány kdykoliv podle potřeby dětí.    

Odpočinkové činnosti

Při odpočinkových činnostech hrajeme společenské a stolní hry, povídáme si, společně si čteme, posloucháme a vyprávíme si pohádky, relaxujeme, hrajeme si, …

Rekreační činnosti

V rámci rekreačních činností poznáváme Deštnou a její okolí, navštěvujeme hřiště, dětské hřiště, tělocvičnu, soutěžíme, cvičíme s básničkami, hrajeme různé pohybové hry,…

Zájmové činnosti

Během zájmových činností získáváme poznatky a rozvíjíme dovednosti z oblasti společenskovědní, přírodovědné, tělovýchovné, dramatické, pracovní a estetické. Společně poznáváme svět a přírodu okolo nás, seznamujeme se s pravidly bezpečnosti, silničního provozu a slušného chování, sportujeme, zpíváme, hrajeme pohádky, tvoříme a zkoušíme různé výtvarné techniky,…

Během celého školního roku také pravidelně navštěvujeme místní městskou knihovnu, kde jsou pro děti připraveny zajímavé literární i tematické besedy.

Příprava na vyučování

Příprava na vyučování probíhá převážně zábavnou formou prostřednictvím didaktických her nebo soutěží.

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz