Charakteristika školy

 

Základní škola a Mateřská škola Deštná, okres Jindřichův Hradec, nám. Míru 44, 378 25, Deštná. Zřizovatelem školy je město Deštná. Základní škola a Mateřská škola se zřizuje jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. ZŠ a MŠ Deštná  byla zařazena do sítě škol dne 1. 1. 2003 rozhodnutím MŠMT, pod č.j. 18 045/03 - 21. S účinností od 1. listopadu 2005 byl rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 29 122/2005-21 změněn název školy z původního názvu Základní škola Deštná na Základní škola a Mateřská škola Deštná.

 

Vedení školy:

Od 01.08.2016 působí ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Deštná pan Mgr. Petr Šulc. Na ostatních vedoucích pozicích dále působí - zástupce ředitele školy: pan Mgr. František Poslušný; vedoucí učitelka MŠ: paní Jana Malechová; vedoucí školní jídelny: paní Lenka Bobáková.

Zřizovatel

Město  Deštná

Adresa

náměstí Míru 65, Deštná 378 25

Název ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola Deštná

Sídlo školy

náměstí Míru 44, Deštná  378 25

Webové stránky

https://www.zs-destna.cz/

Emailová adresa

zs.destna@centrum.cz

Právní forma

Příspěvková organizace s právní subjektivitou

70986533

Identifikátor právnické osoby

650040953

Součásti školy

Základní škola  – kapacita 230 žáků

Školní družina  – kapacita 60 žáků

Školní jídelna   – kapacita 400 stravovaných

Mateřská škola – kapacita 60 dětí

Hlavní činnost

Škola zabezpečuje povinnou školní docházku, školní družinu, školní jídelnu a mateřskou školu

Doplňková činnost

a)      pronájem ubytovacích prostor

b)      hostinská činnost

Předmět podnikání

Hostinská činnost

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz