ZŠ - Výlet žáků 8. a 9. třídy

 

První výletní den jsme odjeli vlakem do Jihlavy, kde jsme navštívili systém podzemních chodeb, laicky zvaný jihlavské katakomby. Průvodkyně nás provedla okruhem, který zahrnoval staré štoly, kanalizaci, odvodňovací i svíticí chodbu, a seznámila nás s historií i zajímavostmi celého podzemí. Z chladných chodeb jsme se pak přesunuli do sluncem rozpálené jihlavské ZOO, kde se naštěstí zvířata před vedrem neschovala. J

Rychlík jsme využili i pro cestu do Českých Budějovic, místa našeho druhého výletu. Zde nás čekalo zábavní centrum Laser Game a Vodárenská věž. Dozvěděli jsme se informace z historie věže, o zásobování města a okolí pitnou vodou v minulosti a zhlédli pozoruhodné videoprojekce.

Počasí nám vždy přálo a všichni jsme viděli a prožili mnoho zajímavého. Také bychom chtěli poděkovat rodičům za vstřícnost a pomoc při zajištění dopravy.

Mgr. Hana Tomšů, Mgr. Eva Malíková

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz