ZŠ - Projektový den

   Dne 15. listopadu jsme měli tu čest seznámit se s lidmi, kteří se přímo účastnili a zapojovali do událostí 17. listopadu 1989, kterých se celý projektový den týkal.

   Kromě diskuze s pedagogy nás navštívili dva zajímaví hosté. Jako první nám přišel o svých zážitcích a dojmech povyprávět PhDr. Tomáš Horyna. Jeho příběhy z revoluce byly zajímavé a skvěle podané. Některé části byly až neuvěřitelné. Pro nás, kteří jsme minulý režim nezažili, bylo vyprávění místy děsivé.

   Po další hodině, ve které jsme si povídali s panem ředitelem, nás přišel navštívit další host, tentokrát z Jindřichova Hradce – Mgr. et MgA. Zdeněk Kasper. Jeho příběhy nás opravdu děsily. Když nám pan Kasper vyprávěl o vyslýchání, vyhrožování a mlácení, které ze strany komunistů zažil, tak se některým zatajoval dech.

   Celý den byl velmi povedený a všichni jsme rádi, že jsme slyšeli příběhy přímo od lidí, kteří všechny události zažili.

Lada Krátká, 9. třída

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz