ZŠ - Projekt "Kam patřím"

 

V letošním školním roce jsme se se žáky 1. až 4. třídy přihlásili do projektu „Kam patřím“, který byl vyhlášen Českobudějovickou diecézí. Děti za pomocí svých učitelů vypracují čtyři pracovní listy, ve kterých se seznámí s historií a okolím Deštné. Vyplněné listy odešleme do Českých Budějovic a zpětně dostaneme indicie k další práci. První list, který jsme již vyplnili, se týkal kostela v Deštné. Při této příležitosti jsme se zde byli podívat na jesličky a poslechli jsme si vyprávění pana PhDr. T. Horyny, za což mu děkujeme.

Mgr. Hana Böhmová

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz