ZŠ - Předávání pololetního vysvědčení

 

V úterý 31. 1. 2017 bude žákům ZŠ pátou vyučovací hodiny rozdáno pololetní vysvědčení.

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz