ZŠ - Pololetní vysvědčení, pololetní prázdniny

Ve čtvrtek bude žákům rozdáno pololetní vysvědčení. Žáci 1. a 2. třídy dostanou vysvěčení 4. vyučovací hodinu, ostatní 5. vyučovací hodinu. Žákům 2. stupně odpadne odpolední vyučování. Pololetní prázdniny budou v pátek 1. února.

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz