ZŠ - Pasování na čtenáře

 

24. 6. navštívily děti z I. třídy městskou knihovnu v Deštné. Paní Hanka Liškařová spolu s dalšími dobrovolníky připravila pro děti scénku „Knihožrouti“. Na závěr proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře. Dětem se akce moc líbila a my ze ni všem zúčastněným děkujeme.

Mgr. L. Říhová

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz