ZŠ - Exkurze do Popelína

 

Letošní oslavu Dne dětí jsme pojali netradičně a s žáky 7., 8. a 9. ročníku odjeli do Popelína, kde jsme navštívili místní minipivovar a restaurátorskou dílnu MgA. Jany a Jana Prokýškových. Ti restaurují umělecká díla z kamene, štuku a sádry. Po zajímavém výkladu následovala ukázka opracování kamene, kterou si mohli všichni vyzkoušet.

Mgr. Hana Tomšů

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz