ZŠ - Dějepisná olympiáda

 

26. listopadu se v naší škole konalo školní kolo Dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „ Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. Téma Lucemburků nebylo vybráno náhodně, v letošním školním roce totiž uplyne 700 let od narození Karla IV. Žáci 8. ročníku, kteří se olympiády zúčastnili, si lámali hlavy nad zapeklitými otázkami z osobního i politického života Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Nejúspěšnějšími řešitelkami se staly Bára Šlajchrtová a Růžena Steinvirtová.  Postoupily tak do okresního kola, které se uskuteční v lednu v Jindřichově Hradci.

Mgr. H. Tomšů

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz