Změna předání obsahu klasifikace za 1. pololetí

Výpis z vysvědčení a slovní hodnocení práce žáka v průběhu distanční výuky škola zašle prostřednictvím třídních učitelů žákům 28. 1. jako přílohy do jejich školního e-mailu. Kopie zprávy bude zaslána na kontaktní e-mailovou adresu rodičů. Připomínáme, že zákonní zástupci mají právo přístupu do školního e-mailu žáků. Informace o klasifikaci nebude škola nahrávat do Google Classroom, jak dříve informovala, z technických důvodů.

Listinná podoba výpisu z vysvědčení bude žákům předána nejpozději do 3 dnů od otevření škol pro prezenční výuku.

 

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz