Zápis na školní rok 2021 - 2022

Zápis k povinné školní docházce se koná dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. 

Zápisy do základní i mateřské školy proběhnou z důvodu epidemiologických opatření vlády bez účasti dětí distančně. Zápis
do základní školy proběhne od 1. do 30. dubna. Rodiče mohou žádost o přijetí dítěte, zápisový list, kopii rodného listu, popřípadě žádost o odklad zaslat elektronicky, poštou nebo mohou dokumenty vhodit do schránky školy. Elektronické podání vyžaduje zaslání dokumentů datovou schránkou nebo elektronicky podepsané v příloze e-mailu.

Zápis do mateřské školy proběhne stejně jako do ZŠ, avšak v termínu od 2.
do 16. května.

Jsme si vědomi, že fyzická přítomnost dětí u zápisu je obtížně nahraditelná a že zápis zároveň představuje důležitou životní událost. Proto v případě zlepšení epidemiologické situace nebo jakmile to bude možné, škola uspořádá informativní schůzku se zapisovanými dětmi a jejich rodiči. O termínu budeme informovat na webu školy a rodičům zprávu zašleme e-mailem.

Dokumenty ke stažení naleznete na webu školy v sekci dokumenty.

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz