Zápis na školní rok 2021 - 2022

Zápis k povinné školní docházce se koná dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. S vysokou mírou pravděpodobnosti proběhne zápis kvůli epidemiologickým opatřením v distanční podobě. Po ukončení epidemiologických opatření škola uspořádá dodatečné setkání s dětmi. 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: a) do datové schránky školy, b) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, c) poštou (rozhodující je datum podání na poštu), d) osobním podáním ve škole - vhozením žádosti do schránky u vchodu školy. 

K zápisu doručtě 1. žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, 2. zápisní list, 3. fotokopii nebo sken rodného listu nebo žádost o odklad.

Dokumenty ke stažení naleznete na webu školy v sekci dokumenty.

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz