Výsledky zápisu

Výsledky zápisu do ZŠ a MŠ Deštná

Zapsané děti

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

Z11

Z12

Z13

Z14

Z15

Z16

Z17

Z18

Z19

Z20

Z21

Děti, kterým byl udělen odklad na jeden rok.

ZO22

ZO23

ZO24

Kódy dětí škola zašle zákonným zástupcům na kontaktní e-mail. Rozhodnutí o přijetí a o odkladu si rodiče mohou vyzvednout u ředitele školy.

Škola všem žádostem vyhověla.

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz