Zápis do základní školy 2020/2021

 

Zápis žáků do 1. třídy se bude konat podle plánovaného harmonogramu od 1. 4. do 30. 4., avšak vzhledem k epidemii bez přítomnosti dětí. Škola upřednostňuje podání přihlášky elektronicky prostřednictvím e-mailu či datové schránky
s elektronickým podpisem nebo poštou. Rodiče též mohou vyplněnou přihlášku vhodit do schránky u vchodu do školy.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání s rodiči a předškoláky, abychom děti a rodiče seznámili se školou a jejím vzdělávacím programem.

Kritéria pro přijetí:

1. Děti ze spádového obvodu.

2. Děti mimo spádový obvod do naplnění kapacity.

Dokumenty k zápisu:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.pdf (393,2 kB)

Zápisní list 2020.pdf (220312)

Žádost o odklad.pdf (290283)

 

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz