Vzpoura úrazům

Ve středu 11. května se u nás ve škole konala beseda s vozíčkáři. O vozíčkářích jsem slyšela mnohokrát, ale tentokrát to bylo mnohem přesvědčivější a naléhavější, protože šlo o vyprávění vlastního, osobního příběhu.

Obdivovala jsem, s jakým humorem o sobě vypráví a s jakým optimismem se dívají na svět. Přestože mnoho věcí nemohou, zůstává ještě mnoho věcí, pro které chtějí žít.

Vyprávěli o jedné vteřině, která jim změnila celý život, myslím, že pro nás všechny to bylo obrovským varováním.

Věděla jsem, že je život vozíčkářů velmi limitující, ale přesto mě překvapilo, když popisovali všechny obtíže, které musí každodenně zdolávat.

M.Horynová – 9. třída

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz