Výuka v ZŠ a MŠ od 10. 5.

Od 10. 5. přejdou žáci na 2. stupni na tzv. rotační výuku a do MŠ mohou nastoupit všechny děti. První v lichém týdnu nastoupí k prezenční výuce 6. a 8. třída, v sudém týdnu 7. a 9. třída. Distanční výukav v týdnu, kdy nejsou žáci ve škole, je nadále povinná. Prezenční výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, aktualizovaný rozvrh online hodin obdrží žáci od třídních učitelů. Pro děti na 2. stupni bude platit povinnost samotestování ve třídách 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. Výuka na 1. stupni zůstává beze změny.

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz