Výsledky zápisu do ZŠ

Všechny děti přihlášené k zápisu do základní školy byly přijaty. Rozhodnutí o přijetí škola vydá nejpozději do 29. května.

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz