Výsledky voleb do školní rady za zákonné zástupce žáků

Do školské rady byli zvoleni za zákonné zástupce nezletilých žáků pan PhDr. Tomáš Horyna a paní Lucie Maršáková.

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz