Výlet 7. třídy

V pondělí 20. června jsme se vydali na školní výlet. První zastávkou byl
Jindřichův Hradec a zde nám pan ředitel povídal o historii tohoto města. Také
jsme tu navštívili zámek, kde nám pan průvodce ukázal nejenom krásné
místnosti na zámku, ale také Rondel. Poté jsme pokračovali do Velkopařezitého
campu, kde jsme byli ubytovaní. Po příjezdu jsme zvládli velmi dlouhou
procházku, při které jsme „vyběhli“ na Javořici. Druhý den jsme šli pěšky do
Telče a tam jsme navštívili zámek, ve kterém jsme se dozvěděli zajímavé
informace o posledních majitelích tohoto zámku. Prohlédli jsme si také krásné
náměstí plné nádherných domů a malebných obchůdků. Poslední den už jsme
věnovali pouze cestě zpět domů. Po celou dobu výletu jsme měli krásné počasí a
výlet jsme si moc užili.

Žáci 7. třídy

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz