Volby do školské rady

Vážení rodiče,

ve školním roce 2020/2021 měly proběhnout volby do školské rady. Epidemiologická opatření způsobila jejich posunutí do samého závěru školního roku. Volby proběhnou tak, aby nová školská rada mohla zasednout od začátku školního roku 2021/22.

Žádáme zájemce o kandidaturu do školské rady za zákonné zástupce dětí, aby kontaktovali e-mailem či telefonicky vedení školy nebo svou kandidaturu zaslali přes třídní učitele do 30. 6.

Termín voleb bude 2. září 2021.

Školská rada má 6 členů, po dvou z řad zákonných zástupců dětí a pedagogů a 2 jmenuje zřizovatel.

Více viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kolsk%C3%A1_rad

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz