Uzavření ZŠ a MŠ Deštná

Od 1. 3. 2021 do odvolání je z důvodu protiepidemiologických opatření zavřená základní a mateřská škola. Po jarních prázdninách přechází na distanční výuku i děti z 1. a 2. třídy. Podrobné informace dostanou rodiče a děti v 1. a 2. třídě od třídních učitelek. Rodiče předškoláků v mateřské škole mohou dětem vyzvedávat úkoly vždy v pondělí od 8. 3. mezi 16. a 16:30. hodinou. Školní jídelna o prázdninách nadále vaří pro veřejnost, po prázdninách si mohou obědy u výdejního okénka vyzvedávat i školní děti.

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz