Upozornění na užívání nikotinových sáčků mezi dětmi na 2. stupni

Vážení rodiče,

mezi některými dětmi na 2. stupni se šíří žvýkání nikotinových sáčků. Jejich užívání vede k návyku a pro děti představuje nemalé zdravotní riziko. Přechovávání, natož užívání či předávání tohoto nikotinového výrobku spolužákům je hrubé porušení školního řádu, které vede až ke snížené známce z chování. O zdravotních rizicích viz níže.

Ve škole tento problém rázně řešíme, nicméně je nutná spolupráce Vás, rodičů. Tímto Vás žádáme, abyste věnovali tomuto jevu zvýšenou pozornost, s dětmi o závislosti na nikotinu a dalších návykových látkách mluvili a v případě, že je u dětí objevíte, důsledně zasáhli.

Petr Šulc, ředitel školy

Nikotinové sáčky jsou malé, bílé sáčky, které se kupují v balení podobné hokejovému puku, který je často velmi hezky ozdoben. Nikotinové sáčky se nekouří, ale vkládají se celé do úst a přežvykují se po dobu 15-30 minut. Tyto sáčky sice neobsahují tabák, ale různou dávku nikotinu. Nikotin je tabákový alkaloid, který je v ČR možné legálně užívat od 18 let. Bohužel ho mohou snadno sehnat i děti ze základní školy. Koncentrace nikotinu v těchto sáčcích je vyšší než u jiných tabákových výrobků, proto zde nastupuje velmi rychle závislost. S vyšší koncentrací nikotinu vzniká riziko otravy, která může vést k bezvědomí či smrti. Předávkování může nastat tehdy, pokud dítě žvýká více sáčků najednou nebo sáček omylem spolkne. I při užívání nižších dávek dochází užíváním k narušování sliznice v dutině ústní (což je viditelné i pod rtem – bílé a červené skvrny) a k poškození dásní. Mezi příznaky předávkování patří např. bolest hlavy, zvracení, průjem, nevolnost od žaludku, úzkost, bušení srdce.

Zdroj: https://www.vitalia.cz/clanky/nikotinove-sacky-zvykaji-deti-na-zakladni-skole/

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz