Ředitelské volno na ZŠ

 

Oznámení ředitelského volna

 

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) z důvodů organizačních a technických vyhlašuji ředitelské volno na tyto dny:

 

pondělí 27. června 2016 až čtvrtek 30. června 2016

 

Mateřská škola bude v provozu bez omezení do 1. července 2016.

Školní družina bude v době vyhlášeného ředitelského volna v případě zvýšeného zájmu (alespoň 10 žáků) v provozu v dopoledních hodinách (bude upřesněno).

 

V Deštné dne 31.05.2016

Mgr. Jan Javorský, ředitel školy

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz