ZŠ - Ředitelské volno

 
 
Oznámení ředitelského volna
V souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) z důvodů organizačních a technických vyhlašuji ředitelské volno na tyto dny:
pondělí 29. června a úterý 30. června 2015
Ředitelské volno platí také pro školní družinu, Mateřská školka bude v provozu bez omezení.
Mgr. Jan Javorský
ředitel ZŠ a MŠ Deštná

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz