Recitační soutěž

Dne 23. března se konalo školní kolo recitační soutěže pro 2. stupeň. Všichni
zúčastnění předvedli skvělý výkon, proto bylo velice těžké vybrat 3 nejlepší
recitátory. Vítězem soutěže se stal David Havlíček (9. třída), 2. místo patří Káje
Řetovské (6. třída) a 3. místo obsadila Lilka Horynová (6. třída). Výhercům
gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Mgr. H. Tomšů, Mgr. E. Malíková

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz