Projekt Pokračujeme v ZŠ a MŠ Deštná

Cílem projektu je zlepšit výuku a podpořit děti nadané nebo ohrožené školním neúspěchem. V základní i mateřské škole budeme do běžné výuky zařazovat projektové dny, děti na 1. stupni budou moci pokračovat ve čtenářském klubu, pro zvídavé žáky na 2. stupni jsme zvolili badatelský klub. Projekt škole umožňuje rozšířit doučování žáků a přijmout školní asistentku, která bude pracovat s dětmi zejména v MŠ, a vytvořit pozici školního kariérového poradce. Nechybí ani program na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Projekt je v rámci Výzvy Šablony 3 – OP VVV financovaného z fondů EU.

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz