Přihláška do dětské skupiny

Přihlášku prosím vyplňte a zašlete do pondělí 18. 5. na adresu reditel@zs-destna.cz.

Přihláška do dětské skupiny.docx (51373)

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz