Škola, školní družina školní jídelna od 7. 12.

Od 7.12. pokračuje prezenční výuka pro 1. stupeň a 9. ročník. Žáci 6. - 8. ročníku se budou nadále ve škole střídat po týdnu (rotační výuka). V týdnu 7.- 11.12. se ve škole učí žáci 6. a 8. třídy, 7. třída se bude učit distančně. V následujícím týdnu se opět prostřídají. Ve škole nadále platí přísná hygienická opatření, třídy se nesmí míchat, děti nemohou cvičit a zpívat, po celou dobu výuky musí mít zakryté nos a ústa.

Od 7.12. do školní družiny budou moci chodit pouze žáci 1. až 4. třídy. 

Školní jídelna vaří pro všechny děti i veřejnost. Připomínáme, že obědy si mohou v jídelně vyzvedávat i děti na distanční výuce.

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz