Škola a školní družina od 30. 11.

30.11. nastupují do školy děti 3. - 5. ročníku a žáci 2. stupně. Žáci 6. - 8. třídy se budou ve škole střídat po týdnu (rotační výuka), žáci 9. třídy se budou učit prezenčně. Jako první nastoupí 30.11. žáci 7. třídy, 6. a 8. třída se bude učit distančně. V následujícím týdnu se prostřídají.

Do školní družiny budou moci chodit pouze žáci 1. a 2. třídy. Důvodem jsou hygienická omezení a s nimi související omezení personální.

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz