Informace k otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

od 11. května 2020 bude otevřená mateřská škola. Vzhledem k virové epidemii Vás žádáme, abyste po dobu jejího trvání respektovali tato omezení:

  • školka je po dobu epidemie otevřená zejména dětem pracujících rodičů,
  • do školky by neměly chodit děti z rodin s rizikovými faktory, které jsou uvedeny v čestném prohlášení (rodiny se starými lidmi, chronicky nemocnými),
  • do šaten vstupujte po jednom, neshlukujte se před vchodem do školky, noste roušky, dodržujte rozestupy.

Škola zajistí nezbytná hygienická opatření. Žádáme rodiče, aby děti měly s sebou pro případ potřeby každý den alespoň 2 čisté roušky. Do školky mohou pouze zdravé děti bez příznaků onemocnění. Při nástupu dítěte do školky předložte podepsané čestné prohlášení.

Děkujeme.

priloha_779740380_2_příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206)

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz