Opatření v novém školním roce

Školní rok začne 1. září a výuka bude probíhat bez omezení. Ve škole budou platit zvýšená hygienická opatření, která se budou přizpůsobovat  stupni pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (tzv. semaforu).

Ve škole budou žáci bez roušek.

Ve škole bude omezený pohyb třetích osob, tedy i rodičů. Děti prosím voďte pouze do prostoru průjezdu, kde je budete i přebírat. Do školy vstupujte pouze, je-li to nezbytně nutné (schůzka s vyučujícím apod.) a s rouškou. Omezení na začátku roku neplatí pro rodiče prvňáků. 

Do výuky nesmí žáci s příznaky respiračního onemocnění, v případě zjištění takových příznaků bude žák neprodleně předán rodičům.

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz