Září v MŠ

Měsíc září v mateřské školce, stejně jako ve škole, se nesl především ve znamení začínajícího školního roku. Všichni jsme se těšili na známé tváře i nové kamarády a usilovali jsme o to, aby adaptace na prostředí školky , hlavně u dětí, které nastoupily poprvé, proběhla co nejrychleji a nejpohodověji.

  Stejně jako loni, i letos jsme v naší školce otevřeli dvě třídy. Třídu Broučků pod vedením p. uč. Jany Malechové a Daniely Hanzlíkové,která čítá celkem 23 dětí a navštěvuje ji 17 dětí předškolního věku. Třídu Soviček pod vedením p. uč. Martiny Jílkové, DiS. a Mgr. Bc. Lady Matějkové navštěvuje celkem 24 dětí ve věku od 3 do 4 let.

 Děti se také nenásilnou formou při pobytu v mateřské škole a venku seznamovaly se znaky nastupujícího podzimu, se změnami počasí a v přírodě. Tento měsíc se „točil“ kolem obilí, podzimních prací na polích a zemědělských zvířat. S dětmi jsme poznávali druhy obilí a dokonce jsme si upekli i vdolečky.

  Na motivačních vycházkách jsme se šli podívat do lesa a mezi pole na podzimní práce. Děti hledaly houby,poznávaly stromy, ochutnaly kukuřici a pouštěly draky. Navštívili jsme i zemědělské družstvo a bramborárnu.

  Září, a celý školní rok, jsme zahájili schůzkou SRPDŠ, kde jsme rodiče seznámily s novinkami i pravidly mateřské školy.

  Ve třídě „Soviček“ během prázdnin prošly celkovou rekonstrukcí toalety a umyvárna. K našemu velkému potěšení byly vybudovány s láskou a se smyslem pro detail. Tak jsme si to ani v nejlepším snu nepředstavovali. Děkujeme všem, kteří se na tom podíleli.

  Za pomoci rodičů sbíráme kaštany, pomerančovou a citronovou kůru.

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz