MŠ - Vánoční přicházení

    

Měsíc prosinec jsme zahájili  ranními „černými hodinkami“ u adventního věnce a každý den jsme otvírali okénko u adventního kalendáře. Vždy jsme se příjemně naladili do celého dne. V prvním týdnu nás přišel navštívit Mikuláš s čerty a anděly. Krásně jsme mu zazpívali a zatančili a on nám na oplátku nechal balíčky s dobrotami.Ve čtvrtek 7. prosince zahájila třída „Broučků“ kurz plavání. Broučci se již moc těšili a celkem je čeká 10 lekcí plaveckého výcviku.  Při druhém kurzu navštívili Krýzovi jesličky, Fontánu u Floriána a živý Betlém. Všem se výlet moc líbil.V sobotu 9. prosince vystoupily předškolní děti na setkání dříve narozených. Pro babičky a dědečky si připravily krásné básničky.Prosinec se pochopitelně také nesl v duchu nadcházejících Vánoc. Obě třídy si s pani učitelkami upekly krásné perníčky a provoněly celou školku. Povídali jsme si o vánočních zvycích a tradicích, zpívali jsme koledy a také vyráběli vánoční ozdoby a přání. Společnými silami jsme nazdobili vánoční stromeček a přihlásili se s ním do soutěže. Doufáme, že se nám podaří umístit do první trojice a vyhrajeme tvořivé dopoledne v zahradním centru.  Po celý měsíc jsme prožívali krásné chvíle a těšili se na Vánoce. Vyvrcholením celé doby byla vánoční besídka, kdy nám Ježíšek pod stromeček nadělil mnoho nových hraček. Poslední den před prázdninami jsme navštívili ZŠ, kde jsme si na schodech s kamarády ze školy zazpívali koledy a všichni jsme se rozloučili před vánočními prázdninami.

      

 

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz