MŠ - projektový den

  Měsíc listopad se ve školce nesl v duchu příchodu zimy, teplého oblečení, příjezdu sv.Martina na bílém koni, prvních sněhových vloček, vitamínů a bacilů a také jsme poznávali své tělo. Na vycházkách jsme pozorovali první plíživé krůčky zimy a chování zvířátek před zimou.

  Z kraje měsíce jsme měli projektový den s názvem LES, který si pro nás připravily paní učitelky a myslivec pan František Poslušný. Společně jsme navštívili pana myslivce doma, kde nám ukázal zvířátka, která zachránil např. lasičku a zajíčka. Ale také jsme mohli vidět křepelky a bažanty. Po prohlídce jsme pokračovali k lesu ke krmelci. Cestou jsme se učili stopovat zvěř a užili si spoustu legrace. Panu Poslušnému moc děkujeme za krásně připravené dopoledne.

   Druhým projektovým dnem,který proběhl v naší školce,byla Logopedie.Děti prožily krásné dopoledne,kdy cestovaly pohádkovou krajinou,doprovázeny Mistrem Slabikou,Mistrem Délkou,Hlásulkami,ale i Bacilem Omylem.S radostí se zapojily do pohádkového cestování a se zájmem plnily požadované úkoly  

  Dále jsme se v listopadu také účastnili oslav 30 let svobody“. S rodiči a p. učitelkami, s kamarády ze školy a školky jsme se v neděli sešli na náměstí v Deštné. Společne jsme vyslechli proslov pana starosty a pana ředitele a poté jsme s našimi lampionky a světýlky obešli náměstí.

  

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz