Listopad v MŠ

Se zhoršujícím se počasím jsme v měsíci listopadu učili děti správnému životnímu stylu /strava, dostatek tekutin, pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu, hygiena, oblékání /, čímž se snažíme předcházet nemocem. Děti jsme učili poznávat své tělo,smyslové ústrojí a pomocí vitamínů bojovat proti bacilům a nemocem. Díky zvýšené hygieně se nám daří zvládat i coronavirovou epidemii.

  Víte, jak „funguje“ Vaše tělo? Děti byly seznámeny prostřednictvím encyklopedií a obrázků z čeho se skládá naše tělo. Společně jsme obkreslili postavu, vystřihli a z připravených obrázků jsme skládali kostru a pokládali vnitřní orgány na své místo. Pomocí pracovních listů jsme třídili potraviny, které jsou zdravé a které nikoliv.

  Hodně jsme si povídali o rodině, postavení členů v rodině a na toto téma jsme hráli námětové hry. Procvičovali jsme kresbu postavy a její detaily/ magnetická stavebnice,obkreslování kamaráda,nalepování,práce s modelínou i samotná kresba/. Nezapomněli jsme ani na matematické představy spojené se slovními příklady.

  Také jsme se těšili na sníh, který měl dle pranostiky přivézt sv. Martin, avšak se to nestalo! I přesto jsme si tento svatomartinský den užili. Nad obrázky jsme se seznámili s legendou a  životem sv. Martina. Dokonce jsme společně upekli i svatomartinské „podkovy“a ježaté „ježky“.

  Na konci listopadu jsme se již pilně připravovali na příchod nejkrásnějšího období v roce - na Advent a příchod Vánoc. Poslední listopadový týden jsme si vyrobili adventní svícen a připravili adventní kalendář. Nyní nás čekají ranní „černé hodinky“ u adventního věnce, příchod Mikuláše, andělů a čertů.

 

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz