Konzultace v době uzavření školy

Vážení rodiče,

po dobu uzavření škol mají žáci možnost individuálních konzultací ve škole. Konzultace jsou určené dětem, které nezvládají látku v náročných podmínkách distanční výuky. Je možné je domluvit individuálně s jednotlivými vyučujícími.

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz