Klasifikace v 1. pololetí

Vysvědčení za 1. pololetí škola vystaví 28. ledna. V případě, že žáci nebudou ve škole fyzicky přítomni, předá škola žákům listinnou podobu výpisu z vysvědčení nejpozději do 3 dnů od otevření škol pro prezenční výuku. 28. ledna škola informuje elektronicky v prostředí Google Classroom žáky a rodiče o obsahu vysvědčení.

Žáci budou z jednotlivých předmětů na vysvědčení hodnoceni známkou. Hodnocení známkou bude doplněné slovním hodnocením práce žáka v průběhu distanční výuky. Slovní hodnocení bude též žákům a rodičům předáno elektronicky.

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz