Informace KHS pro rodiče dětí 3. a 5. třídy

Věc: informace pro vedení  ZŠ Deštná, Nám. Míru 44  a rodiče dětí  3. a 5. třídy této školy

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu  prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v ZŠ Deštná, Nám. Míru 44 prosíme předat informaci rodičům dětí 3. a 5. třídy  této školy.

10 dětem 3. třídy a 8 dětem 5. třídy ZŠ Deštná, Nám. Míru 44  je od 20. 5. 2021 nařízena karanténa.

Předpokládáme, že karanténa potrvá nejméně do 27. 5. 2021 včetně.

Rizikový kontakt  s COVID-19 pozitivní osobou byl naposledy dne 13. 5. 2021.

Prosíme rodiče, aby  u dětí  zajistili odběr na COVID-19 (PCR) v termínu  nejlépe do 21. 5. 2021, nejpozději do 27. 5. 2021.

Karanténa a odběr je nařízena u těch dětí, které neprodělaly v posledních 90 dnech onemocnění COVID- 19.

Rodiče dětí, kterých se karanténa týká, obdrží SMS s informací o setkání s C+ pacientem a odkazem na sebetrasování. V rámci sebetrasování může rodič vyplnit e-žádanku na odběr PCR. Žádanka jde elektronickou cestou do všech odběrových míst.

Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

Dále je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte a oznámit karanténu dítěte.

Karanténa musí být dodržena v určeném rozsahu i v případě, že PCR test osoby provedený v průběhu karantény je negativní. I dále je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte kontaktovali příslušného pediatra

Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici, dále v Č. Budějovicích – u nemocnice.  Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS  u výstaviště v ČB  (po – čt, 8 – 14 hod.).

 

 MUDr. Lenka Weinerová

 vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz