Informace k provozu ZŠ a MŠ od 12. 4.

Od 12. 4. bude probíhat prezenční výuka v MŠ pro děti, pro něž platí povinné předškolní vzdělání, v ZŠ pro žáky 1. - 5. třídy. Na naši školu se nevztahuje rotační výuka. Platí zásada homogenity školní skupiny - děti se ve škole, na obědě a v družině se nesmí mezi třídami míchat. Předškoláci budou rozděleni do dvou skupin. Dospělí ve škole musí nosit respirátor, děti v ZŠ minimálně zdravotnickou obličejovou masku nebo výrobek s obdobnými parametry, děti v MŠ ochranu úst mít nemusí. Třetí osoby mají do školy přístup pouze ve výjimečných případech. Žáci 2. stupně mohou navštěvovat konzultační hodiny a doučování. Podmínkou prezenčního vzdělání je testování neinvazivními testy. Informace pro rodiče zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (558477)

Děti budou testovány 2x týdně v ZŠ před začátkem vyučování ve třídách, děti navštěvující ranní družinu budou testovat paní vychovatelky při příchodu do družiny. Žáci 1., 2. a 3. třídy, kterým budou chtít při testování pomáhat rodiče, se budou testovat v testovací místnosti - cvičné kuchyni v přízemí školy.

Začátek testování a konec vyučování v ZŠ (ranní časy platí pro pondělí a čtvrtek, v úterý, středu a pátek, kdy se děti netestují, začíná škola pro všechny třídy v 7:30):

1. třída: 7:20 - 11:00, 2. třída 7:30 - 11:15, 3. třída 7:40 - 11:30, 4. třída 7:50 - 11:45, 5. třída 7:55 - 12:00

Žáky si v daný čas vyzvednou třídní učitelky u vchodu do školy.

 

Školní družina bude v provozu pro žáky 1. a 2. třídy. Žáci v ranní družině budou testováni před příchodem do ŠD v testovací místnosti.

 

 

ZŠ a MŠ Deštná
náměstí Míru 44
378 25 Deštná
ředitel školy: 384 384 280,
mobil: 602 959 505
školní jídelna: 384 384 263
školní družina: 723 757 227
mateř. škola: 384 384 593
reditel@zs-destna.cz